Писмен въпрос E-6037/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Развитие на УайФи (WiFi) услуга в Дъблин