Решение на Общия съд (първи състав) от 1 март 2016 г.$