Писмен въпрос E-5480/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Отношението на ЕС към културата