Становище на Комисията от 25 септември 2012 година относно плана за погребване на радиоактивните отпадъци, получени при извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала Caorso в италианския град Пиаченца съгласно член 37 от Договора за Евратом