Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 3 юни 1999 г.