Писмен въпрос E-1884/07 зададен от David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Предоставена документация с оглед отхвърлянето на алтернативните варианти за промишлено пристанище в Гранадиля