Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2011 на Комисията от 25 октомври 2011 година за изменение за 160-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда