Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП