Писмен въпрос P-4847/09, зададен от Emilio Menéndez del Valle (S&D) на Комисията. Нарушаването на правата на човека — кървава репресия в Гвинея-Конакри