Писмен въпрос E-0397/10, зададен от Brian Simpson (S&D) на Комисията. Обществени поръчки в железопътния сектор ЕС—Япония