Дело T-88/08: Жалба, подадена на 18 февруари 2008 г. — Република Кипър/Комисия