Писмен въпрос E-5969/08 зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Подновяване на сътрудничеството с кубинския режим