/* */

Регламент (ЕС) № 1024/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (ЗНП)