C/2016/4467 Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности