Uredba Komisije (ES) št. 978/2007 z dne 21. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2273/2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede ugotavljanja cen nekaterih govejih živali na reprezentativnih trgih Skupnosti