Kommissionens forordning (EF) nr. 978/2007 af 21. august 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2273/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på EF's repræsentative markeder