Komisjoni otsus, 15. detsember 2006 , millega kehtestatakse komisjoni standardsed turvameetmed ja valmisoleku tasemed ning muudetakse komisjoni kodukorda tegutsemiseks kriiside ohjamisel (2007/65/EÜ)