Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 година относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени