Дело T-578/12: Решение на Общия съд от 16 юли 2014 г.  — National Iranian Oil Company/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Субдържавно образувание — Процесуална легитимация и правен интерес — Допустимост — Задължение за мотивиране — Посочване и избор на правно основание — Компетентност на Съвета — Принцип на предвидимост на актовете на Съюза — Понятие за подкрепа във връзка с разпространението на ядрено оръжие — Явна грешка в преценката — Право на защита и на ефективна съдебна защита — Пропорционалност — Право на собственост)