Писмен въпрос E-2823/08, зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Защо Обединеното кралство трябва да остане член на ЕС?