Писмен въпрос E-0117/07 зададен от Frank Vanhecke (ITS) на Комисията. Дейност и полза от Европейската мрежа срещу расизма