/* */

Писмен въпрос E-6582/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Случай на дискриминация в NHS (британската система за национално здравеопазване)