Решение на Съда (втори състав) от 2 април 1981 г. # Adriano Pizziolo срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 785/79. TITJUR Pizziolo/Комисия