Дело T-196/07: Иск, предявен на 5 юни 2007 г. — Dyckerhoff Polska/Комисия