Определение на председателя на Съда от 22 май 1992 г.