Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ПРОТОКОЛИ - Протокол (№ 32) относно придобиването на недвижима собственост в Дания