Писмен въпрос P-3090/07 зададен от Aldo Patriciello (PPE—DE) на Комисията. Молизе Акуе (Molise Acque)