Cotter и McDermott TITJUR Решение на Съда от 13 март 1991 г. # Ann Cotter и Norah McDermott срещу Minister for Social Welfare и Attorney General. # Искане за преюдициално заключение: Supreme Court - Ирландия. # Дело C-377/89.