Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)$