Решение на Общия съд (седми състав) от 21 май 2015 г.$