Писмен въпрос E-0585/10, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Университетът Ариел на Западния бряг