Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/11/EK ( 1994. gada 23. marts ) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto patērētājiem paredzētu apavu galvenajās sastāvdaļās