Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB 1994 m. kovo 23 d. dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo