Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Достойни минимални работни заплати в цяла Европа“ (проучвателно становище по искане на Европейския парламент/Съвета)