Правило № 53 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно одобрение на типа на превозни средства от категория L 3 по отношение на монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация