2006/37/ES: Rozhodnutie Komisie z  5. decembra 2005 , ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii