2006/37/EK: Komisijas Lēmums ( 2005. gada 5. decembris ), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām attiecībā uz Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem