2006/37/EB: 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas pasiūlytas įsipareigojimas, susijęs su antidempingo ir antisubsidijų procedūrų dėl Indijos kilmės sulfanilo rūgšties importu