2006/37/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2005 , Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevan polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä