2006/37/EÜ: Komisjoni otsus, 5. detsember 2005 , millega kiidetakse heaks seoses Indiast pärineva sulfaniilhappe importi käsitleva dumpingu- ja subsiidiumivastase menetlusega pakutud kohustus