Писмен въпрос E-6383/08 зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Такса за отпътуване на ирландското летище