Информация, предоставена от Европейската комисия съгласно член 11 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и предписания относно услугите на информационното общество — Статистика относно техническите правила, нотифицирани през 2013 г. в рамките на процедурата за нотифициране на Директива 98/34/ЕО