Писмен въпрос P-5642/09, зададен от Marc Tarabella (S&D) на Комисията. Незаконни практики в уебсайтове на авиокомпании за онлайн продажба на билети