Писмен въпрос P-4809/07, зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Данък върху полетите, т.е. екологичен данък върху излитанията от летища