TITJUR Определение на Общия съд (шести състав) от 24 май 2012 г. # Nizar Assaad срещу Съвет на Европейския съюз. # Иск за отмяна. # Дело T-550/11. Assaad/Съвет