Предложение за Решение на Европейския Парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията