Αποτελέσματα των πωλήσεων αλκοόλης οινικής προέλευσης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης