Дело F-125/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — HB/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Процедура по повишаване за 2014 г. — Член 45, параграф 1 от Правилника — Съпоставяне на заслугите — Атестационни доклади за 2011 и 2012 г. — Продължило няколко месеца отсъствие заради ползван през 2013 г. отпуск по майчинство — Атестационен доклад, който не съдържа никаква преценка по същество за съответната година — Решение жалбоподателката да не бъде повишавана през 2014 г. — Задължение за мотивиране — Преценка чрез съпоставяне на заслугите — Липса на препоръка от съвместната комисия по повишаването — Достъп до електронното лично досие на жалбоподателката — Състав на съвместната комисия по повишаването — Дискриминация, основана на пола — Неимуществена вреда)