Писмен въпрос E-010403/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) до Комисията. Мудност на процедурите по вземане на решение при справянето с кризата в евро зоната