Дело T-417/03: Определение на Първоинстанционния съд от 14 януари 2008 г. — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe/Комисия